Event Protect

Automatisch verzekerd tegen annulering.

SimpleTicket is lid van Event Protect, de industrie standaard in evenement annuleringsverzekeringen. Ons lidmaatschap van Event Protect voorziet in zekerheid in ons vermogen in het geval van annulering, verplaatsing, stopzetting of inkorting van een evenement dat wordt gedekt door Event Protect, om ticketkopers rechtstreeks van een restitutie te voorzien op een snelle en transparante wijze. Als een lid van Event Protect, is SimpleTicket beschermd tegen alle risico's die:

  • Buiten de controle liggen van de evenement organisator en Simpleticket; en
  • Niet zijn opgenomen in de uitsluitingslijst van het Evenement Annuleringsverzekeringsbeleid

Voorbeelden bevatten, maar zijn niet gelimiteerd tot: ongunstige weersomstandigheden, uitval hoofdleveranciers, uitval van transport wat zorgt voor annulering, uitval van belangrijke apparatuur, etc.

Let op: De Event Protect regeling is geen vervanging voor enige andere verzekering welke door een ticketkoper rechtstreeks afgesloten kan worden voor hun eigen bescherming en biedt geen directe dekking of voordeel aan onze klanten (organisatoren van evenementen). Ticketkopers die tickets (en aanvullende ticketproducten/ diensten) aanschaffen hebben geen rechten op grond van de regeling.

Voor meer informatie over Event Protect, kun je terecht op deze website.

Mocht het voorkomen dat een evenement, waarop de Event Protect regeling van toepassing is, wordt geannuleerd, verplaatst, stopgezet of ingekort, zullen wij de ticketkopers automatisch per e-mail informeren. Deze e-mail bevat vervolgens alle informatie (en link(s)) om de restitutie aan te kunnen vragen.

In het geval er een evenement wordt geannuleerd, verplaatst, stopgezet of ingekort waarop de Event Protect regeling niet van toepassing is, zijn Event Protect en/ of SimpleTicket niet aansprakelijk/ verantwoordelijk. In dat geval dient een ticketkoper zich tot de organisatie van het betreffende evenement te wenden voor enige restitutie.